Menneskerettigheder

Menneskerettighedspolitik for Hj. Cruse & Co. ApS.
 

Formål:

Hj. Cruse & Co. ApS er forpligtet til at respektere og beskytte menneskerettighederne i alle aktiviteter og beslutninger. Denne politik fastlægger vores engagement i at fremme og støtte menneskerettighederne i overensstemmelse med internationale standarder og bedste praksis. Vi erkender vores ansvar som virksomhed for at sikre at vores forretningspraksis og aktiviteter ikke bidrager eller medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 

Ikke-diskrimination:

Hj. Cruse & Co. ApS forpligter sig til at respektere mangfoldighed og ligebehandling af alle medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter, uanset race, køn, nationalitet, religion, alder, handicap, seksuel orientering eller andre beskyttede karakteristika. Diskrimination i enhver form vil ikke blive tolereret.
 

Arbejdsrettigheder:

Vi vil beskytte arbejdstagernes rettigheder, herunder retten til organisationsfrihed. Vi vil medvirke til afskaffelse af tvangsarbejde, og vi benytter ikke selv tvunget arbejde af nogen art. Vi vil overholde nationale love og internationale standarder der vedrører arbejdsrettigheder og arbejdsforhold.
 

Sikkerhed og sundhed:

Hj. Cruse & Co. ApS vil sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere og interessenter. Vi vil følge relevant lovgivning og standarder for at minimere risici og fremme trivsel på arbejdspladsen.
 

Børnearbejde:

Vi vil ikke acceptere brugen af børnearbejde i vores forsyningskæde eller i vores forretningsaktiviteter. Vi vil samarbejde med vores leverandører for at identificere og eliminere børnearbejde fra vores forsyningskæde.
 

Leverandørkæde:

Hj. Cruse & Co. ApS vil fremme menneskerettighederne i hele vores leverandørkæde. Vi forventer at vores leverandører overholder de samme standarder og værdier vedrørende menneskerettigheder som os.
 

Privatliv og databeskyttelse:

Vi vil respektere retten til privatliv og beskytte personlige data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Alle data vil blive behandlet med fortrolighed og sikkerhed.
 

Uddannelse og bevidsthed:

Vi vil uddanne vores medarbejdere og interessenter om vigtigheden af menneskerettigheder og denne politik. Bevidsthedsfremmende initiativer vil blive gennemført for at fremme en kultur der prioriterer respekt for menneskerettighederne.
 

Rapportering og opfølgning:

Medarbejdere, kunder og andre interessenter opfordres til at rapportere eventuelle bekymringer eller overtrædelser af menneskerettighederne til ledelsen.
 
Denne menneskerettighedspolitik repræsenterer vores forpligtelse til at handle ansvarligt og respektfuldt over for menneskerettighederne. Vi vil løbende gennemgå og opdatere politikken for at sikre dens relevans og effektivitet. Vi er dedikeret til at opretholde de højeste standarder for menneskerettigheder i vores virksomhed og forsyningskæde.


Godkendt af ledelsen i Hj. Cruse & Co. ApS
21.08.2023

Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenov.dk

Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud