Konfliktmineraler

Formål:

Hj. Cruse & Co. ApS er forpligtet til at sikre at vores forsyningskæde for metaller og mineraler er fri for konfliktmineraler der finansierer væbnede konflikter og menneskerettighedskrænkelser. Denne politik har til formål at definere retningslinjerne for vores forsyningskæde så vi kun arbejder med leverandører der overholder vores standarder for konfliktfri mineraler.

Ved at implementere denne politik for konfliktmineraler bekræfter Hj. Cruse & Co. sin forpligtelse til at støtte ansvarlig forsyningskædepraksis og bidrage til at forhindre udnyttelse af naturressourcer til finansiering af konflikter og overtrædelser af menneskerettighederne.
 

Definition af konfliktmineraler:

Konfliktmineraler er mineraler der udvindes i konfliktramte områder og bruges til at finansiere eller er direkte involveret i væbnede konflikter, krænkelse af menneskerettighederne eller skader på miljøet.
 

Omfang:

Denne politik gælder for alle leverandører og underleverandører der leverer metaller og mineraler til os.
 

Retningslinjer:

Leverandørbedømmelse: Vi vil identificere og evaluere vores leverandører for at sikre at de overholder denne politik. Leverandører skal dokumentere at de ikke bruger konfliktmineraler.

Forbud mod konfliktmineraler: Vi forbyder brugen af konfliktmineraler i vores produkter. Leverandører må ikke levere materialer der indeholder mineraler som tin, tantal, wolfram og guld der er udvundet fra konfliktområder.

Due diligence: Vi vil udføre grundig due diligence for at sikre at vores forsyningskæde er fri for konfliktmineraler. Dette sker ved bekræftelse hhv. leverandørens egne retningslinjer.

Leverandørkrav: Vi vil kræve at vores leverandører implementerer politikker for at sikre at de heller ikke bruger konfliktmineraler i deres produkter eller forsyningskæde.

Uddannelse og bevidsthed: Vi vil sørge for at vores medarbejdere og leverandører er opmærksomme på denne politik og forstår vigtigheden af at overholde den.

Kontinuerlig forbedring: Vi vil stræbe efter løbende at forbedre vores politik for konfliktmineraler og vores tilgang til håndtering af forsyningskæden for metaller og mineraler.
 

Overholdelse af politikken:

Overtrædelse af denne politik kan føre til ophør af samarbejdet med leverandøren, medmindre passende forbedringsplaner er på plads og implementeres.
 

Vedtagelse:

Denne politik for konfliktmineraler er vedtaget af ledelse eller bestyrelse og træder i kraft d. 21.08.2023.


Godkendt af ledelsen i Hj. Cruse & Co. ApS
21.08.2023

Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenov.dk

Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud